Dostępność produktu leczniczego Berinert 500 i Berinert 1500

W związku z pojawiającymi się w ostatnich miesiącach znaczącymi ograniczeniami w dostępności, lub wręcz brakiem dostępności, ludzkiego Inhibitora C1-esterazy (produkt leczniczy o nazwie handlowej Berinert® 500 oraz Berinert® 1500), producent firma CSL Behring dołożyła wszelkich starań, aby usprawnić zaistniałą sytuację i zapewnić lek w ilości niezbędnej dla polskich pacjentów. Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2019 roku, Berinert 500 oraz Berinert 1500 zostały wpisane do wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt wpisania ww. produktu leczniczego do wykazu powinien w konsekwencji przyczynić się do wyeliminowania problemu dostępności leku, a także zapobiec jego sprzedaży poza granice RP.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim pacjentom za przekazywanie do Stowarzyszenia informacji dotyczących problemów z zakupem leków, co pozwala Pięknie Puchnę na podejmowanie bezzwłocznych działań celem usprawnienia sytuacji.

2019-03-14T08:44:11+00:00