PIĘKNIE PUCHNĘ partnerem szkoleń dla lekarzy rodzinnych

W odpowiedzi na zgłaszane przez Członków Stowarzyszenia zapotrzebowanie w zakresie poprawy edukacji lekarzy rodzinnych, lekarzy POZ pediatrów i internistów w zakresie praktycznych aspektów związanych z leczeniem Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego (HAE) informujemy, że PIĘKNIE PUCHNĘ zostało partnerem cyklu szkoleń, które rozpoczną się od stycznia 2019 roku. Spotkania edukacyjne organizowane i prowadzone będą przez specjalistów z Krajowego Ośrodka Referencyjnego HAE działającego przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przy współpracy z MAB HAEi, a skierowane do lekarzy rejonowych.

Jak zawsze podczas istotnych dla społeczności pacjenckiej wydarzeń, także i tym razem PIĘKNIE PUCHNĘ będzie aktywnie uczestniczyć w organizowanych spotkaniach, dzieląc się swoim doświadczeniem i materiałami edukacyjnymi. Składamy duże podziękowania dla Członków Stowarzyszenia za wsparcie projektu. Jednocześnie prosimy o śledzenie strony internetowej, gdzie na bieżąco umieszczane będą dokładne informacje dotyczące szkoleń i spotkań rejonowych.

2018-12-23T13:30:34+00:00